Erasmus Plus 2014-2020 Action Key 1CLOSE

Are you a teacher?

ALL OUR COURSES CAN BE FINANCED WITH SCHOLARSHIPS by European Program ERASMUS PLUS.

Send inquiry through your school with the following code:

PIC 932395914

For further iformation about Erasmus Plus please contact your National Agency or your school.
change font size

O NÁS

KURZY ITALSKÉHO JAZYKA

KURZY ZA SPECIÁLNÍM ÚČELEM

DIPLOMY A CERTIFIKÁTY

Podmínky pro zápis

ZÁPIS: Zápis do kurzů se koná 15 až 20 dní před jejich zahájením
Vyplněný a podepsaný formulář spolu s podmínkami zašlete faxem nebo poštou na adresu: SCUOLA PORTA D'ORIENTE, via A. Primaldo 70, 73028 OTRANTO (LECCE). Nezapomeňte přiložit potvrzení o zaplacení poplatku za kurz a úhradu 30% z ceny pronájmu apartmánu. Bankovní poplatky za provedenou platbu kurzu a ubytování jsou k tíži účtu plátce. Škola potvrdí Váš zápis do příslušného kurzu buď dopisem, e-mailem nebo faxem.
V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD ÚČASTI V KURZU PLATÍ TYTO PODMÍNKY: Student bude informovat školu o svém odstoupení z kurzu nejpozději 30 dní před zahájením kurzu faxem, e-mailem nebo telegramem. V tomto případě náleží škole 40% z ceny kurzu. Pokud odstoupí v době kratší než je výše uvedeno, náleží škole celková cena kurzu. V případě oboustranné dohody lze tuto částku převést jako zálohu na kurz požadovaný v následujícím roce (tzn. maximálně do jednoho roku). Promeškané lekce zaviněné studentem se nenahrazují. V případě italských státních svátků se výuka nekoná a nebude nahrazena.
KURZY: Kurzy se konají od pondělí do pátku v ranních nebo odpoledních hodinách. O státních svátcích se výuka nekoná a nebude nahrazena.
PRVNÍ DEN VE ŠKOLE: Výuka bude zahájena první den v 8:30 - 9:00 hodin ráno. Pokročilí studenti budou na základě výsledků testu zařazeni do příslušných skupin; začátečníci se zúčastní první lekce výuky. Lektoři Vám poskytnou všechny potřebné informace nejen o průběhu kurzu, ale i o životě města. Lekce trvá 50 minut. V případě dvou až tří účastníků v daném kurzu dojde ke zkrácení doby výuky o 1 hodinu. Počet hodin zahrnuje vstupní test, který je nezbytný.
UBYTOVÁNÍ: Příjezd oznamte škole minimálně 2 dny předem. Apartmány jsou Vám k dispozici od neděle (den před zahájením kurzu) do soboty do 9:30 hodin ráno. Jiné datumy příjezdu musí být nahlášeny škole. Škola není oprávněna provádět změny (přesuny) v ubytování bez souhlasu vlastníků apartmánů, v rámci možností se Vám bude snažit maximálně vyjít vstříc při řešení jakýchkoliv problémů. Apartmány jsou vybaveny ložním prádlem mimo ručníků. Při příjezdu provedete úhradu zůstatku ceny přímo ve škole (za ubytování), kde složíte zálohu ve výši 100 € za případné Vámi způsobené škody na vybavení apartmánu; extra úklid (nevynesené odpadky, špinavé nádobí), pozdní vyklizení apartmánu. Záloha je vratná, obdržíte ji zpět v den odjezdu. Student není oprávněn ubytovat v apartmánu další osoby bez souhlasu školy - studenti, nemohou samovolně měnit pokoj, který je jim určen, jestliže to škola nepovolí - škola není povinna předem upozornit o příjezdu dalších studentů. Studenti jsou povinni do "Formuláře pro zápis" přesně uvést datum příjezdu a datum odjezdu z apartmánu, která budou potvrzená školou.
TRANSFER Z LETIŠTĚ/NÁDRAŽÍ: Škola nabízí zajištění transferu do místa ubytování prostřednictvím soukromých přepravců. Cena za transfer není zahrnuta v ceně ani kurzu ani ubytování. Zájemci o tuto službu musí kontaktovat školu a upřesnit den a hodinu příjezdu; případné opoždění je nutné oznámit. Doprovod do apartmánu je zdarma (platí pro ty, co přijedou sami do Otranta) do 19:00 hodin. Po 19:00 je nutno doprovod uhradit.
POJIŠTĚNÍ: Pojištění cestovních a léčebných výloh není zahrnuto v ceně kurzu, doporučujeme individuální pojištění. Vízum do Itálie není potřeba.
VYLOUČENÍ ZE ŠKOLY: Škola Porta D'Oriente si vyhrazuje právo na vyloučení studenta, o jehož chování soudí, že je nevhodné, násilné, atd. na základě uvážení učitelů.
OSOBNÍ ÚDAJE: studenti opravňují školu ke zpracování jejich osobních údajů
PRÁVNÍ MOC A KOMPETENCE: Pro jakýkoliv spor výkladu následující smlouvy je každý vztah mezi školou a studenty vztažný k Soudu v LECCE a zákonům Itálie.
ZMĚNY: Škola si vyhrazuje právo modifikovat programy kurzů, kulturní aktivity a ceny. Podepsáním tohoto formuláře pro zápis se jednoznačně přijímají všechny výše uvedené podmínky.
Datum................... Podpis..............

FORMULÁŘ PRO ZÁPIS

Informativa ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 (legge sulla privacy)

Manifestazione di consenso

fornisco il consenso nego il consenso

fornisco il consenso nego il consenso

Jméno a Příjmení:
Datum narození: dd / mm / yyyy
Místo narození:
Národnost:
Povolání:
Adresa:
PSČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Úroveň znalosti italštiny
Už jsi studoval italštinu?

Přeji si zapsat se do následujících kurzů:

KURZY
individuální kurzy
Kurz pro dvě osoby
SPECIÁLNÍ KURZY
kurz italského práva - 25 hodin týdně
kurz italského práva - 30 hodin týdně
kurz pro věřící - 25 hodin týdně
kurz italské literatury - 25 hodin týdně
kurz pro věřící - 30 hodin týdně
kurz italské literatury - 30 hodin týdně
kurz italské kinematografie - 25 hodin týdně
kurz italské kinematografie - 30 hodin týdně
kurz pro učitele italštiny jako L2 přípravný kurz pro získání certifikátu CILS (oficiální diplom z italštiny)
Programmi Socrates/Comenius per Insegnanti Stranieri přípravný kurz pro získání certifikátu CELI (certifikát znalosti italštiny jako cizího jazyka)
kurz pro děti kurz italské kuchyni
Corso di preparazione per la certificazione DITALS (certificazione di competenza didattica dell'italiano a stranieri)
KURZY UMĚNÍ
Kurz malby Kurz mozaika
Kurz sochařství Keramické kurz
Datum zahájení kurzu:
Datum ukončení kurzu:
Počet týdnů:
Druh ubytování:
Data di arrivo:
Ora di arrivo:
Způsob dopravy:
Přeji si službu transfer
Mobilní telefon:
Datum příjezd:   přijedu v 9,30.
Zvláštní dotazy:
Please, insert the code you see in the box
security code
If no image appears, please make sure your browser is set to display images and try again. If you are not sure what the code is, make your best guess. If you guess incorrectly, you can try a different code.

   Zasláním tohoto formuláře student prohlašuje, že přečetl všechen obsah a přijímá všechny VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A PRAVIDLA.

   

UBYTOVÁNÍ

SPECIÁLNÍ NABÍDKY

PROHLÍDKY A KULTURNÍ PROGRAM

MESTO OTRANTO A REGION

UTILITIES & SOCIAL

 • Anna from Sweden I have had a wonderful summer, I got to know a lot of new people and got a lot of new friends. I was staying two more weeks in Italy before I went home to Sweden, I went to St Benedetto del Tronto, Verona and Venezia, but I must say that I liked Otranto and Salento much much better. Thank you Barbara for everything. It has been the best summer in my life!read more >>
 • Madeleine from Swiss Mi é piaciuto molto il mio soggiorno a Otranto, il tipo di scuola mi conviene perfettamente. Per quanto riguarda la qualità dell'insegnamento, l'ho trovata excellente. E importante per me, ringraziare le mie professoresse. Le loro competenze pedagogiche, la loro pazienza e il loro entusiasmo mi hanno permesso d'imparare velocemente…read more >>
 • Maryse et Sylvianne from Belgium Chère Barbara, Nous voici bien rentrées de vacances, un peu mélancoliques d'avoir dû abandonner l'Italie. Nous avons été enchantées des cours que tu nous a donnés et entretenons notre italien en lisant dans la langue: nous ne voulons pas perdre les bénéfices obtenus…read more >>
 • Lorenza from Austria ...É stato molto bello da voi; colma di ricordi, che adesso vanno raccontati e saranno ben conservati. Il vostro entusiasmo per la vostra terra, la possibilità di avvicinarsi e aprirsi di più a questa grazie alle vostre spiegazioni e gite, la cordialità della gente, la luce e il caldo - tutte esperienze bellissime…read more >>
 • Cynthia from California italian language schoolDear Barbara: I am back in California and I enjoyed seeing the beautiful images on the CD you gave me. Thank you! The memories of those special places are etched onto my soul. Thanks again to you and Angelo for being so gracious and hospitable. I truly mean it when I say that we are friends…read more >>
 • Carla, David and family from Boston italian language school...the experience unforgettable for people of all ages. Attending the Scuola Porta d'Oriente is the opportunity of a lifetime and the school has my highest recommendation on all counts. If you travel the world, you will not find a more enchanting place or…read more >>
 • Sylke from Germany ...ora e esattamente un anno fa, che io ho fatto un corso d'Italiano nella Scuola Porta d'Oriente. Nella questa settimana ho imperato molto di nuovo sulla regione e in Italiano. E per le conversazione nelle lezioni ho potuto pratticare la conoscenza nuova. Nella nostra regione si deve cercare a lungo per queste lezioni…read more >>
 • Tina and Lionel fron London italian language schoolLionel and I loved the school because:
  - They have a nice, professional, dynamic team and they are very flexible, they can adapt their lessons to your needs.
  - They are located in Otranto, it's a beautiful, very interesting and incredibly rich in history part of Italy…read more >>
 • Annie from France ...Nostro gruppo ha avuto un'insegnante particolarmente competente che ha tenuto un corso tanto interessanto e vivo. Con la tua contribuzione entusiastica e grazie alle visite, ho possuto discoprire una regione tanto bella e particolare che non conoscevo, e la cultura affascinante della Grecia Salentina…read more >>
 • Kitty from Singapore ...Vorrei ringraziarvi per tutto. Mi sono divertita ad Otranto. Veramente, é un paese bellissimo. Non dimentico mai come ospitale la gente locale lì... Anche mi sono piaciute tantissimo l'escursione organizzate da voi. Eravate così appassionati e le spiegazioni erano chiare e interessanti. Adesso, so un po' di piú dell'italia…read more >>

DISCLAIMER

large medium small